Jiangsu Anxin was participated in Logimat China 2016